Trang chủ Trang chủ Trang chủ   Trang chủ Trang chủ Trang chủ  
Bùi Thị Hiền
Ngày sinh: 20/8/1997
Số báo danh:
Hồ Thị Thu Dung
Ngày sinh: 15/3/1995
Số báo danh:
Nguyễn Thị Hồng
Ngày sinh: 06/10/1994
Số báo danh:
Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 20/3/1993
Số báo danh:
Nguyễn Thị Hà
Ngày sinh: 13/12/1993
Số báo danh:
Đào Thị Hà
Ngày sinh: 04/10/1997
Số báo danh:
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 03/1/1997
Số báo danh:
Trần Thị Dương
Ngày sinh: 01/11/1997
Số báo danh:
Nguyễn Thị An Na
Ngày sinh: 13/7/1995
Số báo danh:
Trần Thị Thành
Ngày sinh: 04/09/1995
Số báo danh:
Phạm Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 15/06/1996
Số báo danh:
Hồ Thị Lài
Ngày sinh: 22/06/1996
Số báo danh:
Nguyễn Thị Thu
Ngày sinh: 21/04/1995
Số báo danh:
Lê Thị Trà Giang
Ngày sinh: 25/01/1996
Số báo danh:
Hoàng Thị Minh Trang
Ngày sinh: 11/02/1996
Số báo danh:
Hồ Thị Thúy Nhung
Ngày sinh: 02/10/1994
Số báo danh:
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh:
Số báo danh: 23/01/1991
Chu Thị Trang
Ngày sinh: 4/6/1992
Số báo danh:
Võ Thị Thảo
Ngày sinh: 19/02/1994
Số báo danh:
Nguyễn Thị Nhung
Ngày sinh: 25/07/1995
Số báo danh:
 
Công bố top 30 Người đẹp phố biển 2016
 
Sơ khảo cuộc thi Người đẹp phố biển năm 2016
 
Mãn nhãn với màn trình diễn Người đẹp phố biển 2016
 
Trailer chính thức cuộc thi Người đẹp phố biển 2016
 
Minh Tiệp, Thụy Vân tay trong tay ở phố biển Cửa Lò
 
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC   ĐƠN VỊ BẢO TRỢ
 
 
Cuộc thi Người đẹp phố biển 2016
Đơn vị tổ chức: Tỉnh đoàn Nghệ An
Địa chỉ: Số 22 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An
Ðiện thoại: 0383.844.572 - Fax: 0383.592831